Du betalar bara en månadsavgift så länge du har larmet. Den första fakturan innehåller även en anslutningsavgift. Du betalar inget annat så länge som du inte behöver hjälp.
Skulle du råka gör så att larmet går (falsklarm), så får du ett telefonsamtal där vi frågar om du vill ha hjälp. Om du då inte trycker in din kod händer ingenting.
Den gången du behöver hjälp kan du skicka larmet till grannar eller grannsamverkansgrupp.
Om du vill ha hjälp från en larmcentral trycker du in din kod och då kommer en väktare. Då betalar du en utryckningsavgift.

Du betalar inget extra för larmanläggningen, den ingår i abonnemanget.
Månadsavgiften faktureras månadsvis och ifall det har skett en utryckning av väktare, faktureras den månaden efter det att utryckningen har skett.
Triggo Home har 3 månaders uppsägningstid från det att vi skickat första fakturan.
Självklart följer vi alla regler i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Triggo home

Tillägg - Produkter

Tillägg - Tjänster

Abonnemangstjnster