Klart du kan göra.
När du har konstaterat att det inte är ett falskt larm så kan du välja att skicka larmet till de grannar/personer du bestämt. T ex alla i din trappuppgång eller husen runt om dig. Då går ett meddelande till dom på email och SMS.
Just funktionen att du bara skickar vidare ”riktiga” larm gör att alla som får ett larm vet att det är skarpt.
Alla rättsvårdande instanser är överens om att grannsamverkangrupp är det bästa preventiva skyddet mot inbrott. Polisen har utbildningar och man har en kommunpolis knuten till gruppen. Läs mer om grannsamverkan på Samverkanmotbrott.se
Men – det kräver ett visst engagemang.
Som privatperson har du normalt inte den utbildning eller utrustning som behövs för att kunna ingripa när ett inbrott pågår så det ska du inte göra. Men om du vill ta hjälp av grannar för att dokumentera (ta kort och film) eller för att städa upp så går det bra.
En av orsakerna till den låga uppklarningsgraden på inbrott är att det inte finns några spår eller dokumentation.
Grannsamverkan kan hjälpa till med att dokumentera och hålla kolla. Inbrottstjuvar gillar inte det.
Oftast ökar engagemanget när några i området har haft inbrott.

Triggo home

Tillägg - Produkter

Tillägg - Tjänster

Abonnemangstjnster