• Nytt ronderingssystem för bevakningsföretag
  • Nya generationens personlarmssystem för ensamarbete
  • Kontakta oss för mer info!

Ingen ska behöva utsättas för onödiga olycksrisker eller hot i sitt jobb. Med våra produkter och tjänster, som bygger på innovativ signalbaserad teknik, kan du andas ut.